Forum-Szkolenia

Wszystko o szkoleniach, wypowiedzi trenerów, opinie

Przełącz na pełny styl
Tematy archiwalne
Odpowiedz

Kraków, Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

pn kwie 08, 2013 8:16 am

Zapraszam na szkolenie otwarte WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA

CELE SZKOLENIA:

‒ poznanie teorii skutecznej autoprezentacji
‒ nabycie i rozwój zdolności świadomego kierowania własnym wizerunkiem i wpływania na ocenę własnej osoby przez odbiorców
‒ poznanie własnych zalet i słabości w kontekście wystąpień publicznych
‒ poznania cech osobowościowych przydatnych dobremu prezenterowi
‒ doskonalenie pamięci, przydatne dla prezenterów, mówców, referentów
‒ sprawdzenie w praktyce stopnia sprawności w wystąpieniach publicznych
‒ poznanie i ćwiczenie zastosowania chwytów językowych w przekazie ustnym i pisemnym

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Integracja – wpisana w treść szkolenia. Prezentacja na czas uczy selekcji treści i umiejętności zarządzania sobą w czasie wystąpienia;

2. Efekt pierwszego wrażenia – budowanie dobrego pierwszego wrażenia w komunikacji, jego elementy, uświadamianie wagi postawy asertywnej i pewności siebie w pierwszym kontakcie;

3. Kontakt wzrokowy – począwszy od analizy roli dobrej prezentacji uczestnicy wdrażani są w poszczególne elementy prawidłowej komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Na tym etapie ćwiczą prawidłowy kontakt wzrokowy, dowiadują się o zasadach percepcji informacji przed odbiorcę wystąpienia publicznego;

4. Postawa ciała i gestykulacja – uczestnicy ćwiczą prawidłową postawę ciała w procesie wystąpień publicznych, a także poznają znaczenie najpopularniejszych gestów i ich wpływ na odbiorcę;

5. Przygotowanie wystąpienia – pytania na wstęp – analiza procesu przygotowania planu wystąpienia, ustalenia jego celu, chwytów językowych, doboru adekwatnych argumentów;

6. Analiza publiczności – rozróżnianie typów odbiorców, różnych grup słuchaczy. Decyzje werbalne i metodyczne jako efekt świadomej analizy struktury publiczności. Omówienie ryzyka konfliktu w odbiorcą;

7. Struktura wystąpienia – wstęp i zakończenie. Cechy dobrego wstępu i jego elementy werbalne, rola wstępu i zakończenia w kreowaniu dobrego wizerunku mówcy;

8. Trema w wystąpieniach – techniki radzenia sobie z tremą przed wystąpieniem i w jego trakcie. Kontrola stresu. Budowanie pewności siebie mówcy;

9. Wystąpienia uczestników – dłuższe, przygotowane po poprzednim dniu wystąpienia uczestników, jako praktyczna demonstracja kompetencji nabywanych we wcześniejszych modułach szkolenia. Szczegółowa analiza zaprezentowanych wystąpień, informacja zwrotna od grupy i trenera;

10. Chwyty językowe – identyfikacja i analiza chwytów językowych przydatnych w retoryce wystąpień publicznych i w tekście pisanym. Podkreślenie znaczenia metod analizy retorycznej i ich realizacja;

11. Środki stylistyczne – analiza na podstawie materiałów środków stylistycznych służących budowaniu profesjonalizmu wystąpienia (a także wypowiedzi pisemnej) w aspekcie językowym;

12. Językowa kreatywność - twórcza praca nad wzbogacaniem swojego słownictwa i czerpania z własnego potencjału kreatywnego myślenia i komponowania wypowiedzi a także pobudzania dowcipu.

SZKOLENIE POPROWADZI: PIOTR WIROŃSKI

Międzynarodowy Trener Zarządzania. Szkolenia prowadzi od 15 lat. Polonista, doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce trenerów z tematu "Wystąpień publicznych". Podczas szkoleń łączy w sobie zawodową pasję, profil wykształcenia i praktyczne podejście oraz doświadczenie trenerskie, co pozwala uczestnikom uczyć się i ćwiczyć w sposób maksymalnie efektywny. Z proponowanego tematu, Piotr Wiroński przeprowadził dotychczas 353 dni szkoleniowych (około 2000 godzin) dla różnorodnych grup uczestników z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, budowalnej, przemysłu ciężkiego, a także poza biznesem - w sektorze oświaty, administracji państwowej i organizacji pozarządowych.

Specjalizacje szkoleniowe: wystąpienia publiczne, język w biznesie, komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, zarządzanie zespołem, negocjacje, kampania wyborcza.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Termin: 13-14 kwietnia 2013r. (sobota – niedziela)
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych
Miejsce: centrum Krakowa
Cena: 550 zł brutto

Cena zawiera:
- Bogate materiały szkoleniowe;
- Zaświadczenie o uczestnictwie;
- Obsługę poszkoleniową uczestników;
- Serwis kawowy;

Zapisy:
- mailowo (szkolenia@neraida.pl)
- telefonicznie (535 354 505)

Zapraszamy!
Odpowiedz