Forum-Szkolenia

Wszystko o szkoleniach, wypowiedzi trenerów, opinie

Przełącz na pełny styl
Zapraszamy do reklamowania organizowanych przez Was szkoleń i kursów.
Odpowiedz

Przywództwo w Zarządzaniu Projektami

śr lut 10, 2010 10:53 am

Zapraszamy na szkolenie!

Temat: Przywództwo w Zarządzaniu Projektami
Termin: od: 18.03.2010 do: 19.03.2010

Celem szkolenia jest uwypuklenie niezbędnych w procesie przewodzenia cech osobowości. W ciągu dwóch dni szkoleniowych uczestnicy będą mieli okazję do określenia swojej pozycji - jako przywódcy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym projektu, poznają na czym polega efektywne zarządzanie zespołem w kontekście realizacji projektu oraz dowiedzą się jakich instrumentów używać by praca szła sprawnie i satysfakcjonowała zarówno menadżera jak i zespół. Zajęcia mają charakter interaktywny, z wykorzystaniem takich metod, jak: dyskusja, inscenizacja, case study.

Adresaci:

* Kierownicy zespołów projektowych.
* Kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji

Program:

Dzień I

* Ja jako przywódca- rozpoznanie predyspozycji/ kompetencji przywódczych uczestników
o Sylwetka wymarzonego przywódcy
o Przywództwo jako cykl budowy relacji w danych warunkach
o Zarządzanie zespołem czy grupą jednostek?
o Co nas pcha do przodu – dlaczego przewodzimy grupie
o Świadomość i umiejętności społeczne
o Zdolności intelektualne

Dzień II

* Atrybuty otoczenia
o Cechy otoczenia zewnętrznego
o Charakterystyka zadania
o Wpływ otoczenia wewnętrznego
+ Myślenie strategiczne
+ Kultura organizacyjna
+ Innowacyjność
* Narzędzia pracy dobrego przywódcy
o Decydowanie i delegowanie
o Komunikowanie i informowanie
o Motywowanie
o Wspieranie

więcej na stronie
: www.pm2pm.pl
Odpowiedz